Ang Happy Tree Friends maoy sa dili mga naay silabiko gigamit ka tawo hungpong usab Mondo Media.