Harianong Obserbatoryo

Ang Harianong Obserbatoryo (Ininggles: Royal Observatory, Greenwich; kanhi: Royal Greenwich Observatory o RGO) gikomisyon niadtong 1675 ni Haring Charles II. Niadtong panahona ang hari mimugna sa posisyon sa Astronomer Royal (giunahan ni John Flamsteed), aron magsilbi isip direktor sa obserbatoryo ug aron "tipigan ang pagsakto sa mga teybol sa lihok sa kalangitan, ug ang gilugaran sa mga bituon, aron makit-an ang labing gikinahanglang longhitud sa mga lugar aron maperpekto ang arte sa nabigasyon." Nahimutang ang obserbatoryo sa usa ka bungtod sa Greenwich Park sa Greenwich, London, duol sa Subang Thames.

Harianong Obserbatoryo. Ang time ball sa hitaas sa Octagon Room