Ang Hawaii (Hawaiian: Mokuʻāina o Hawaiʻi) nahimong ika-50 nga estado sa Tinipong Bansa niadtong Agosto 21, 1959. Ang kining arkipelago nga estado nahimutang sa tropikal nga Amihanang Kadagatang Pasipiko, 2,300 ka milya (3,700 km) ang gilay-on gikan sa meynland sa USA. Sa ika-19 nga siglo, nailhan ang Hawaii isip Sandwich Islands.

Hawaii
Hawaii

Kini ang estado nga adunay pinakadaghan nga mga Pilipino.