Ang heneral usa ka taas nga ranggo nga opisyal sa militarya o armadong puwersa. Ang termino gigamit sa hapit tanang nasod sa kalibotan.