Kadaghanan sa mga nagdumala sa mga lokal nga panggamhanan labi na usab sa katibok-an sa Pilipinas kusog mangurakot!

Return to "Lungsod" page.