Si Huell Burnley Howser (19452013) mao ang usa ka Amerikanong artista.

Huell Howser