Ang makinang igbubunak o igbubunak (Iningles: washing machine) usa ka galamitong pangbalay nga ginagamit sa pagbunak og mga bulingong sanina. Pagabutngan kini og sabon sa gumagamit nga mamahimong labiyaw o pulbos.

Usa ka front-loader nga igbubunak.

Kasaysayan usba

Pagkuso usba

 
Usa ka babaye nga nanguso sa pagbunak.

Ang pagkuso ginunotan sa paghumol, pagbagnos ug pagbanlaw sa gibunakan. Sa wala pa mo-urog ang pagtaod og mga tubo, sag-obon sa mga magbubunak sa usa ka bomba, atabay, kun kaha tuboran ang tubig nga ilahang gigamit sa paghugas, pagbukal ug pagbanlaw sa mga bunakonon. Saloron pa ang tubig nga ihugas sa bulingon ug pabukalan ayha ibubo ngadto sa hugasan. Mao kadtoy nakapamabilhon sa inadlaw nga tubig nga magbulabula sa sabon. Gamitom kato pag-usab, una sa pagbunak ayha ngadto sa labing hugaw nga bulingon.