Si Immanuel Kant (Abril 22 1724 - Pebrero 12 1804) usa ka impluwensyado nga pilosopo nga Aleman sa Panahon sa Paglamdag. Sa iyang pagtulon-an bahin sa pagkamadanihon nga transendental, iyang gihangyo nga ang wanang, oras, ug hinungdan mao ra ang mga pagbati; ang "mga butang-sa-kaugalingon" naglungtad, apan ang ilang kinaiya dili mailhan.

Immanuel Kant