Ibigay any mga kahulogan ng mga sumusunod kasaysayan