Ang usa ka inday (Iningles: Girl) mao'y usa ka batan-ong baye nga tawhanon, bisan usa ka gamay'ng bata o tin-edyer man. Hangtod nga makaabot sila sa pagkahingkod (nga magsugod sa panuigong napulog-duha (12) sa kasagaran) nga ang ilahang mga lawas magsugod sa pagkahamtong ug sila mahimong babaye nga hamtong. Ang minubo nga pulong nga day (kasagaran: dzai) mahimo usab sa tanang edad. Atol sa pagkabata, ang usa ka batang babaye nagpalambo sa mga dughan, ilahang mga hawak ug abaga nga nagpadako ug nagsugod sila'g binulan.

Mga hulagway Usba

Tan-awa usab Usba

  • Babaye – ang pagkahamtong niini
  • Dodong – ang katumbas niini