International Union for Conservation of Nature

Ang International Union for Conservation of Nature (IUCN, International Union alang sa Conservation sa Kinaiyahan) mao ang usa ka internasyonal nga organisasyon nga nagtrabaho sa uma sa kinaiyahan conservation ug malungtarong paggamit sa mga natural nga mga kapanguhaan. Kini mao ang nalambigit diha sa datos sa pagpundok ug pagtuki, research, uma proyekto, adbokasiya, nga pagpaluyo ug edukasyon. Ni IUCN misyon mao ang "impluwensya, awhag ug pagtabang sa mga katilingban sa tibuok kalibutan sa pag-amping sa kinaiyahan ug sa pagsiguro nga ang bisan unsang paggamit sa natural nga mga kapanguhaan mao ang patas ug makadaot sa ekolohiya." ("influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable.")