Ang Internet mao ang tawag sa kinalibutan nga paghiusa sa mga computer nga usa ka paagi sa paghatag ug pagkuha sa mga data sa nagkalainlain nga mga computer sa laing bahin sa kalibotan. Gitawag pod kini nga Information Superhighway o labing-dakong agianan sa impormasyon.

TerminolohiyaUsba

Ang Internet ug ang World Wide Web dili usa, sukwahi sa pagtuo sa kadaghanan. Ang internet ang paghiusa sa mga nagkasumpay-sumpay nga pundok sa mga computer, nga gisumpay pinaagi sa mga copper wires, fiber-optic cables, wireless connections, ug uban pa. Samtang ang Web usa ka tigum sa nagkasumpay sumpay nga mga dokumento ug uban pa nga mga resources, nga nagkasumpay pinaagi sa hyperlink ug URL. Ang World Wide Web usa sa mga serbisyo nga makuha sa Internet, uban sa nagkalainlain pa sama sa e-mail, file sharing, online gaming ug uban pa. Ang "Internet" ug ang "Web" kasagaran nga magkailis sa dili teknikal nga paggamit.

KasaysayanUsba

PagkamugnaUsba

Ang paglansad sa USSR sa Sputnik ang nagtukmod sa United States nga maghimo og Advanced Research Projects Agency, giila isip ARPA, sa Pebrero sa 1958 para sa pagkuha balik sa pagpangulo sa teknolohiya. Naghimo ang ARPA og Information Processing Technology Office (IPTO) sa pagdugang pa sa research sa programang Semi Automatic Ground Environment (SAGE), nga naghiusa og sistema sa mga radar sa kadak-on sa usa ka nasod sa unang higayon. Napili si J. C. R. Licklider isip pangulo sa IPTO, ug nakita ang universal networking isip usa ka potensyal sa paghiusa sa human revolution. Mibalhin si Licklider gikan sa Psycho-Acoustic Laboratory sa Harvard University ngadto sa MIT sa tuig 1950, human na interesado sa information technology. Sa MIT, nagserbisyo siya sa kumiti nga naghimo sa Lincoln Laboratory ug nagtrabaho sa SAGE project. Sa tuig 1957, nahimo siyang Vice President sa BBN, diin iyang gipalit ang una nga produksyon nga PDP-1 computer ug nagpasi-ugda sa kinaunhan nga pagpakita sa publiko sa time-sharing.

PagtuboUsba

Tampo ug Pagdayeg sa mga magtinun-an sa UnibersidadUsba

Internet KaronUsba

Internet protocolsUsba

Internet structureUsba

ICANNUsba

PinulonganUsba

Internet ug ang trabahoanUsba

Internet sa mobile devicesUsba

Sagad nga gamit sa InternetUsba

E-mailUsba

Ang World Wide WebUsba

Remote AccessUsba

CollaborationUsba

File SharingUsba

Streaming mediaUsba

Voice telephony (VoIP)Usba

Internet by regionUsba

Pagsulod sa InternetUsba

Pagdawat sa KatawhanUsba