Jamayka o Jamaica (paglitok: ja-mey-ka) mao ang usa ka islang nasod sa Greater Antilles, 234 ka kilometro (146 mi) ang hitas-on ug mga 80 ka kilometro (50 mi) ka lapad sa Dagat Caribbean. Kini 145 ka kilometro (90 mi) habagatan sa Cuba, ug 190 ka kilometro (120 mi) pakasadpan sa isla Hispaniola (nahimutang ang mga nasod sa Haiti ug Republikang Dominicano). Ang iyang lumad nga tigtabi og Arawakan nga Taino nagpangalan sa isla isip Xaymaca, nga ang gipasabot "Yuta sa mga Tubod," o "Yuta sa Kahoy ug Tubig." Kaniadto kolonya sa Espanya nga nailhan isip Santiago, nahimo kini nga British West Indies Crown colony of Jamaica. Kini ang ikatulo sa pinakadaghang nga tigtabi og Iningles nga nasod sa Amerika, human sa Estados Unidos ug Canada. Mayoriya sa iyang populasyon gikan sa Kasadpang Aprika ug kreyolyo sa Iningles (Jamaican Creole) o sa ilang pinulongan patois (paglitok: patwa) mao ang lumad nga pinulongan sa kadaghanan. Kingston ang kapital (maintown) sa Jamaica.

Jamaica
Henry Morgan
Montego Bay