Ang juche usa ka klase ka komunista nga pilosopiya nga maoy gigamit sa estado sa Norte Korea.

Juche
Juche

Mao kini ang tulo ka principyo sa Juche:

  • Sa politiko, walay taga-gawas nga mag-apil-apil (chaju)
  • Sa economiya, dili magkinahanglan ug tabang sa taga-gawas (charip)
  • Sa depensa, makabarug sa kaugalingong kusog (chawi)