Ang kabalyero usa ka siya mga kabalyo sa banay sa tungang panahon.

Usa ka paghulagway sa ika-14 nga siglo sa ika-13 nga siglo nga German Knight Hartmann Von Aue, gikan sa codex mane
Usa ka paghulagway sa ika-14 nga siglo sa ika-13 nga siglo nga German Knight Hartmann Von Aue, gikan sa codex mane