Ang pulong pagkabungol o bungol dunay daghang kahulugan depende sa konteksto. Sa siyensiya ug medisina, ang pagkabungol nagpasabot sa usa ka kondisyon nga pisikal nga kulang og sensitibidad sa tingog o tunog (sound) ang usa ka tawo. Nagpasabot kini sa usa ka tawo nga parsyal o total ang kakulangan sa pagkadungog. Sa legal nga termino, ang pagkabungol giklasipikar pinaagi sa degri sa pagkawala sa pagkadungog (hearing loss). Kini mao ang total (90 dB - 120 dB o mas dako), grabe (60 dB - 90 dB), modereyt (30 dB - 60 dB), ug mild (10 dB - 30 dB sa hearing loss).


Galeriya sa hulagway usba