Ang kahanginan kun atmóspera ang layer sa hangin nga nagabalot sa usa ka planeta.

Kahanginan
Kahanginan