Ang kahayag mao ang elektromagnetikong radiasiyon sulod sa usa ka bahin sa elektromagnetikong spectrum. Ang pulong sagad nagtumong sa makita nga kahayag, nga mao ang bahin sa spectrum nga mahimong makita sa mata sa tawo.

Kahayag