Sa pisika, ang kainit mipasabot sa enerhiya nga nabalhin gikan sa usa ka matang o system ngadto sa lain mahitungod sa kalainon sa temperatura. Sa termodinamika, mipasabot kini sa hingpit nga temperatura sa usa ka butang gipilo sa kalainon sa kadaghanon sa system's entropy nga gisukod sa kinutoban sa usa ka butang. Ang kainit molatay gikan sa usa ka butang nga adunay taas nga temperatura paingon sa butang nga adunay ubos nga temperatura. Ang pagbalhin sa kainit gikan sa usa ka butang paingon sa lain nga adunay sama o mas taas pa nga temperatura mahitabo lamang kon adunay heat pump. Ang mga matang nga adunay taas nga temperatura, nga kasagaran nagresulta sa paspas nga pagbalhin sa kainit, mahimong mamugna pinaagi sa chemical reaction (sama sa pagsunog), nuclear reaction (sama sa fusion nga nahitabo sulod sa Adlaw), electromagnetic dissipation (sama sa anaa sa electric stove), o mechanical dissipation (sama sa friction). Ang kainit mahimong mabalhin pinaagi sa radiation, conduction ug convection. Gigamit ang kainit isip sukod sa internal energy o enhtalpy, nga ang level sa elementary motion nga naghatag sa pagbalhin sa kainit. Ang kainit mahimong mabalhin lamang sa duha ka butang, o bahin sa usa ka butang, nga adunay nagkalainlain nga temperatura, ug sa kawad-on sa work, paingon lamang sa mas bugnaw nga butang.

Kainit