Si Kallikrates usa sa duha ka arkitekto sa Parthenon, Athens, Gresya. Ang laing arkitekto mao si Iktino.

Kallikrates

Si Kallikrates usab ang nagdesinyo sa templo sa Athena Nike, sa Akropolis.