Ang kamisin (Ininglis: T-shirt) usa ka matang sa sapot.

Usa ka kamisin nga adunay V nga porma nga liab.

Sa naandan sa kabilin, mugbo kini og mga bukton ug adunay lingin nga liab nga ginaingon og crew neck, tungod wala kini kuwelyo. Sagad kini gam-on gamit sa usa ka gaan, mabinaton ug barato nga panapton nga dali ra hinloan.

Miusab ang kamisin gikan sa mga sapot nga pang-ilalom nga gigamit kaniadtong ika-19 nga gatosay ug sa tunga-tunga sa ika-20 nga gatosay, gikan sa pang-ilalom mibalhin ang kapusbubat niini ngadto sa pagka-uranon.