Ang kamulupyohan kun populasyon mao ang gidaghanon sa mga tawo nga nagapuyo sa usa ka maong dapit. Ang kini nga mga tawo gitawag og mga lumulupyo kun mga residente.