Ang kanji nga teksto sa iyang pangalan nagpasabot nga kini nailhan nga yuta sa nagsidlak nga adlaw.