Ang kanton usa ka dibisyon sa pagdumala sa Pransiya. Ang 329 ka mga arrondissement sa nasod gibahin ngadto sa 3,879 ka mga kanton.


Kining maong artikulo kabahin sa serye sa
mga dibisyon sa pagdumala sa Pransiya

Mga rehiyon gawas sa nasod

Mga departamento gawas sa nasod

Mga pundok sa mga komyun

Katilingbang urban
Aglomerasyon sa mga katilingban
Katilingban sa mga komyun

Associated communes
Municipal arrondissements

Mga dapit sa Pransiya gawas sa Uropa

Gawas sa nasod nga kolektibad
Sui generis nga kolektibad
Nasod gawas sa nasod
Teritoryo sa gawas
Pulo sa Clipperton

Sa mga urban nga dapit sa Pransiya ang usa ka komyun sagad nga gitibuok sa labaw sa usa ka kanton. Sa mga rural nga dapit ang pipila ka komyun mahimong sakop sa usa lamang ka kanton. Sa rural nga kanton ang prinsipal nga komyun (chef-lieu) maoy sagad nga nahimutangan sa opisina sa kanton.

Alang sa katuyoang estadistikal, ang mga arrondissement sa Paris giihap isip mga kanton.

Papel ug pagdumala usba

Ang esensiyal nga katuyoan sa usa ka kanton mao ang eleksiyon sa mga opisyal sa rehiyon. Ang matag kanton magpili og usa ka representante alang sa konseho heneral sa departamento, ang prinsipal nga yunit administratibo sa Pransiya.

Bisan kon ang mga arrondissement sa Paris giihap isip mga kanton alang sa katuyoang estadistikal, wala silay papel sa eleksiyon.

Ang mga kanton mga distrito legal usab isip lingkoranan sa Korte sa Unang Pagtaral. Sa una ang mga kanton gitawag justices de paix kun "korte sa distrito".

Kasaysayan usba

Ang mga kanton gimugna niadtong 1790 sa samang higayon nga ang mga departamento gimugna sa Rebolusyonaryong Komitiba alang sa Pagbahin-bahin sa Teritoryo (Comité de division). Mas daghan ang mga kanton niadtong panahona kay sa karon.

Una silang gipundok ngadto sa mga distrito apan human ang mga distrito giwagtang niadtong 1800, giorganisa sila ngadto sa mga arrondissement.

Ang ilang gidaghanon gipakubsan sa Loi du 8 pluviôse an IX (Enero 28, 1801), o ang "Balaod alang sa pagpakubos sa gidaghanon sa mga korte sa distrito" (Loi portant réduction du nombre de justices de paix). Ang mga pamuno sa distrito gipaorganisa sa kagamhanan sa mga komyun ngadto sa mga kanton. Ang mga talaan gipatik sa Bulletin des Lois sa 1801 ug 1802; kini maoy gibasehan sa dibisyon sa pagdumala sa Pransiya karong panahona.

Sukad niadtong panahona, ang mga kanton nga gagmayg populasyon gipangwagtang ug mga bag-ong kanton sa mga rehiyon nga taas og tubo ang populasyon gipuno.

Estadistika usba

Ang gidaghanon sa mga kanton managlahi gikan sa usa ka departamento ngadto sa lain; pananglitan ang Territoire de Belfort may 15, apan Nord may 79. Ang pulo sa Mayotte, nga may porma sa pagdumala nga susama sa usa ka departamento, gibahin ngadto sa 19 ka mga kanton.

Tan-awa usab usba