Ang kapila kun prekwensya ang numero sa mga nagausab hitabo sa espesipikong gitas-on sa panahon.

Kapila
Kapila