Si Kapitan Mosey mao ang balaang propeta sa tinuohan sa Pastapariyanismo. Giila siya isip kinaunhang alagad sa Nagalupad nga Spaghetti nga Mananap kun NSM.GigikananUsba

Sumala sa mga haniting Pastahanong magsasaysay, nagpamuo si Mosey isip usa ka tagluto sa iyahang pagkabatan-on sa usa ka kan-anan nga gidumad-an ni Phil ang Tigdumala sa Gabii. Gibudlayan si Mosey sa tag-as nga mga takna ug sa diyotay nga suhol busa niluwat siya ug nahimong usa ka pirata kun mangangayaw. Namatikdan kini sa NSM sanglit hagbay na usab Siya napikal sa pagdaogdaog ni Phil sa iyahang mga tagluto. Pipila ka tuig ang milabay ug pinaagi sa pagod nga marshmallow mibugso ang NSM ngadto kang Mosey kinsa naghiluna sa kamingawan.

Dayag ug sayon Iyahang mensahe: pangulohan ni Mosey ang mga tagluto sa usa ka pag-alsa batok sa mga agalon sama kang Phil, usa ka pag-alsa pinaagi sa pagbukas og iyahang kaugalingong kan-anan nga sa kadugayan nahimong Olibo nga Tanaman sa Eden.

Gihimo ni Mosey og pirata ang tanan niyang magluluto human niya gibugalbugalan ang tinuig nga Paskuwa.

PagkapropetaUsba

Sa wala masayring katarongan, gitultol ni Mosey ang iyahang mga Pirata ngadto sa itaas sa Bukid Salsa. Sa lubog gihapong katarongan nagtuo siya nga anaay sakayan didto. Nikunsad ang NSM ug mihukom nga sukwahi sa pagkapirata ilahang linihokan, tungod anaa sila sa usa ka bukid sa disyerto inay sa kalawran. Dinhi gihatag sa NSM kang Mosey ang napulo ka papan diin gisulat ang Napulo ka Pangpalasa nga ginaingong "Ayaw Lang Kaha". Apan natagak ni Mosey ang duha niini sa iyang pagtugbong gikan sa maong bukid nan walo na lamang ang nahabilin. Hagbay nang nangagpas ang mga haniti nga Pastahanon kon unsa gayoy nakasulat niadtong duha ka nawaning Pangpalasa.

Sa kadugayan nakahupot og anindot nga sakayan si Kapitan Mosey ug iyahang mga pirata ug nanglayag sila. Buhong sa kalami ilahang pagpanimpalad, kadaghanan niato may kalambigitan sa mga nagkadaiyang matang sa pasta (pansit, sotanghon, bihon, canton, palabok, ubp.) salsa ug bola-bola nga maoy giisip nga 3 ka Balaang Bahin sa NSM.