Kapunongan ni Jesús

Kini parte sa usa ka serye bahin sa
Simbahang Katoliko
Organisasyon

Santo Papa - Papa Benedicto XVI
Kolehiyo sa mga Kardinal
Mga Ekumenikong Konsilyo
Episcopalismo
Ritong Latin  • Mga Simbahang Katolikong Sidlakanon

Nagpaluyong mga Konsepto

Kristiyanismo
Katolisismo
usa ka Balaang Katoliko ug Apostolikong Simbahan
Susesyong aspostoliko
Birheng pagkatawo  • Kamatayon  • Pagkabanhaw

Teyolohiya

Trinidad (Amahan, Anak, Balaang Espiritu)
Kasaysayan sa  • Romano Katolikong Teyolohiya  • Apolohetika
Balaang grasya  • Kaluwasan  • Mga sakramento
Salang panulundon  • Maria  • Mga Santos

Liturhiya ug Pagsimba

Katolikong Liturhiya
Eyukaristiya (Katolikong Simbahan) · Liturhya sa mga Oras
Tuig Liturhiko
Kanong Bibliko
Romanong Rito  • Alehandriyanong Rito  • Antiyokanong Rito
Armeniyanong Rito  • Bizantinong Rito  • Rito nga Silangang Siriyano

Mga Topiko sa Katolisismo

Ekumenismo  • Monastisismo
Pagwali  • Pag-ampo
Musika  • Liturhiya · Mga simbolo  • Arte

Ganghaan sa Katolisismo

Ang Kapunongan ni Jesús (Linatin: Societas Iesu; Binasko: Jesusen Konpainia; Kinatsila: Compañía de Jesús) maoy Katolikong Romanong orden sa mga gitawag nga Heswita. Kini gitukod ni Ignacio de Loyola.

Mga sumpay sa gawas

usba