Kapupud-an Turks ug Kaikos

Nasud ang Kapupud-an Turks ug Kaikos. Naglangkob kini sa Turks Islands ug Caicos Islands.