Karga ang tawag sa kusog dagitab nga natapok sulod sa usa ka butang. Positibo ang karga sa usa ka butang nga kulang og elektron ug negatibo ang karga sa usa ka butang nga sobra og elektron.

Electric field of a positive and a negative point charge