Ang mga kasagbotan mao'y halapad nga mga dapit nga gitabonan kasagaran sa mga sagbot ug sama sa mga tanom. Kini nga mga dapit dili makadawat og igong ulan aron motubo ang mga kahoy o makasuporta sa usa ka lasang, apan dili usab kini gamay aron mahimong usa ka desyerto. Anaa kini sa taliwala niining duha ka ekosistema.

Nakadawat kini og ígo lang nga ulan aron masuportahan ang daghang sagbot ug sa pipila ka mga dapit, pipila ka mga kahoy nga gilay-on sa usa'g-usa ug mga pungpong sa mga kahoy usab. Gisuportahan sa mga sagbot ang mga mananap nga nanibsib o kadtong kasagarang mokaon sa sagbot aron mabuhi sama sa zebra, antelope, ug bison. Apan adunay duha ka nag-unang mátang sa kasagbotan: tropikal o savanna ug temperate.