Kasaysayan

ang pagtuon sa mga panghitabo sa kanhiay

Ang kasaysayan usa ka sistematikanhong koleksiyon sa impormasyon kabahin sa mga panghitabo sa kanhiay. Sa sentidong "natad sa pagtuon", ang kasaysayan nagtumbok sa pagtuon ug interpretasyon sa rekord sa mga tawo, pamilya ug katilingban. Ang kahibalo sa kasaysayan naglakip sa kahibalo sa mga panghitabo sa kanhiay ug sa gitawag nga historical thinking skills.

Sumala sa tradisyon, ang pagtuon sa kasaysayan lakip sa humanities. Apan sa modernong akademya ang kasaysayan giila nga usa ka katilingbanong siyensiya.

Mga klasipikasyon

May lain-laing paagi sa pag-organisa sa historikal nga impormasyon:

  • Kronolohiya (pinaagi sa petsa)
  • Heyograpikal (pinaagi sa rehiyon)
  • Nasyonal (pinaagi sa nasod)
  • Etniko
  • Pinaagi sa hilisgotan

May pipila nga misaway sa eksisting nga mga kasaysayan kay kini mipokus lamang sa mga politikanhong panghitabo, mga gubat, ug mga sikat nga tawo samtang ang mas importante ug mas lawom nga mga kausaban sa ideya, teknolohiya, kinabuhi sa pamilya ug kultura napasagdan.