Kasingkasing ang parte sa lawas nga maoy momomba sa dugo ang aparato sirkulatoryo mga mananap sa tawo kini may pagbati.

Herz-Heart.jpg