Ang Kawanihan (edukasyon), kasagaran mao kini ang mga magtutudlo sa usa ka tulunghaan.