Ang Ketuanan Melayu maoy sektaryong doktrina nga nagasulti nga ang mga Muslim lamang ang mga tinuod nga mga Malasyo, ug nga ang mga Malasyo sa ubang rasa kun tinuohan maoy mga second-class citizen.

Batok diri si Mahathir bin Mohamad, nga giabanse ang dili-rasista ug dili-sektaryong doktrinang Bangsa Malaysia.