Ang kolor mao ang biswal nga panan-aw nga kinaiya sa tawo sa mga katergoriyang gitawag og puwa, dag, asul ug uban pa.

Ang kolor usa sa mga importanteng parte sa ekspresyong tawhanon.