Konggreso sa Pilipinas

Ang Konggreso sa Pilipinas gitibuok sa duha ka balay-balaoronan: ang Senado nga may 24 ka miyembro gipili alang sa unom-ka-tuig nga termino, ug ang Kamara Baha.

2011 Philippine State of the Nation Address.jpg