Ang kosmetiko maoy kasagaran nga palalusugan sa pagluto.

Kosmetiko