Ang liberalismo mao'y usa ka pilosopiyang lugaynon nagsalig nga ang tanang katawhan managsama ug ang kagamhanan kinahanglang manalipod sa ilahang mga katungod.

Ang pulong nga "liberal" gikan sa Latinong pulong nga "liber", nagapasabut nga "gawasnon". Ang tawag sa ilahang kaugalingon mao'y "liberal", kasagaran usab naggamit og hugpong nga "kagawasan sa pagsulti". Nagsalig sila nga ang matag usa kinahanglan aduna'y katungod sa pagsulti kon unsa ang ilang gamahan nga wala’y kahadlokang silotan.

Gisuportahan usab nila ang mga katungod sa mga kababayen-an ug mga katungod sa LGBT. Nagtuo sila nga ang mga kababayen-an kinahanglan nga makabotar sa ilang mga pamuno ug modagan alang sa ilang kaugalingon nga katungdanan kon ganahan nila. Gisuportahan usab nila ang patas ang sweldo alang sa mga kalalakin-an ug kababayen-an nga nagbuhat sa susamang trabaho.

Nagsalig pud sila nga ang tanang mga katawhan kinahanglan patas ang trataron ubos sa balaod ug supak sa diskriminasyon base sa kaliwatan, kinatawhan, tinuohan o orientasyong sekswal, ug kinahanglang aduna'y ganghaan sa edukasyon, pag-atiman sa panglawas, ug uban pang mga butang nga makapahimo kanila og makalampuson.

Tan-awa usab

usba