Likido ang kahimtang sa materyal kon walĂ  ni kaugalingong porma apan bug-at ra aron mokuyog sa linaw nga hangin.