Ang Limousin mahimong magpasabot bisan asa ning mosunod: