Ang litpong maoy busok sa organisasyon para sa sekwensya kun pagkasunodsunod sa mga tingog sa pagsulti.