Si Lorenzo (Linatin: Laurentius; 225–ika-10 sa Agosto 258) maoy usa sa upat ka dyakono sa karaang Roma nga gimartir sa persekusyon ni Valeriano niadtong 258.

Lorenzo sa Roma