Si Madara Uchiha mao ang usa nga batasan sa mga kasunudsunuran nga Anime/Manga sa Naruto. Mao ang tinigiboses sa Hinapon nga si Naoya Uchida.