Maghimaya Ka Maria

(Naredirek gikan sa Maghimaya ka Maria)

Ang Maghimaya Ka Maria mao ang timbaya sa arkanghel nga si Gabriel kang Maria sa Maayong Balita.

Maghimaya Ka Maria
William-Adolphe Bouguereau The Virgin With Angels.jpg
Relihiyon Simbahang Katoliko

Sa mga Romano Katoliko, kini usa usab ka pag-ampo. Ania ang kompletong teksto:

Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya
Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,
Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria inahan ka sa Diyos,
Ig-ampo mo kaming mga makasasala,
Karon ug sa oras sa among ikamatay.
Amen.

Ubang Paagi sa pag-ampo:
Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya
Ang Ginoong Diyos anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,
Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.

Santa Maria inahan ka sa Diyos,
Ig-ampo mo kaming mga makasasala,
Karon ug sa oras/takna sa among kamatayon.
Amen.