Ang manunuwat usa ka tawo nga naay propesyon sa pagsulat.