Ang mga Magtutuon mao kini ang grupo sa mga tawo nga nagatungha sa usa ka eskwelahan o unibersidad para makakat-on ug mga bagong butang kalambigitan sa mga nagkalain-laing matang.