Si Manuel Acuña Roxas (January 1, 1892 – April 15, 1948) mao ang ang ika-4 nga Pangulo sa Pilipinas. Ang IYANG pinakabantog nga apo ay si Mar Roxas . Nahimutang siya nga PRESO katong ikaduhang gubat pangkalibutan aron magsilbing bantay ni Jose P Laurel. Gisabot, gisalbar, gipakaon, ug gipatrabaho siya samtang naa pa sa PRESOHAN sa mga Japon ug mga kauban nga sundalo Koreano kay katong higayona sakop sa mga Hapon ang Korea ug Manchurian Choseon Region KUTOB niabot ang Korean War o Mas kaila nga forgotten war o unknown war kay pilde sa Korean Russian Intelligence and Message Gathering ang mga Dakong Briton, Nagkausang America, Francia ug United Nations tungod kay daghang ispiya sa KGB ang nisagol SUGOD pa noong pagkahuman sa French-Russian War kung Asa napilde sa Waterloo si Napoleon Bonaparte. Tungod kay USA ka Brigadier General sa USAFFE ug labaw nga gisaligan Isip usa ka tinuod nga igsoon ni Colonel Nobuhiko Jimbo ug Punong Heneral Masaharu Homma si Manuel ; DAGHAN nga sundalo nga Pilipino, Japon, Koreano ug Amerikano ang nangandoy na mahimong Sama niya. Pagkahuman sa ikaduhang gubat pangkalibutan, nahimutang siya nga USA ka bantog nga sundalo gani USA pud nga traydor nga ispiya para sa mga makanasudnong CIA sa America. Gipasaylua ug gipawalay Saa siya ni Heneral Douglas McArthur kay dako ang pagsalig ug pagtuo niya nga daghang koneksyon sa mga sundalo nga Pilipino, Japon, Koreano ug Amerikano si Manuel Acuña Roxas kay ang IYANG papa nga si Gerardo Róxas Sr. Ay usa pud nga Japon ug niabot makausa sa Pilipinas katong Kalakalang Galleon ug nibalik dayon sa bansang Japon Isip usa ka Heneral sa mga sundalo. Ang Angkan ng mga Tokugawa ug mga Roxas ay managparyente tungod sa Kalakalang Galleon pinaagi sa Meztizong mga Ayala, Zobel ug Araneta. Pagkamatay ni Presidente Roxas nawad-an na ug koneksyon ang ang mga Roxas sa mga Ayala kay dili gipahilabtan sa gobyerno sa Pilipinas ug sa World Bank o International Bank for Reconstruction and Development ang mga panag-iya sa mga Acuña Roxas unya gihimong isip usa ka TRUSTFUND kay gikan sa mga Tokugawa Shogunate Clan ug War Loots ang mga kasalanan aron Adunay pondo ang Ayala ug Bangko Sentral ng Pilipinas gani may ginaingong sovereign guarantee ang mga Ayala.

Manuel Roxas
Manuel Roxas