Ang Mein Kampf usa ka libro ni Adolf Hitler. Kini gimantala sa duha ka bahin niadtong 1925 ug 1926, sa wala pa mahimong diktador sa Alemanya si Hitler. Kini nahimong usa ka "bibliya" sa mga Nazi. Ang Mein Kampf maoy aleman sa "Akong Pakigbisog".

Mein Kampf
Usa sa mga unang guwa sa Mein Kampf.

Ang Pagtulun-an ni Hitler usba

Sa maong libro gisulat ni Hitler nga ang mga Aleman superyor sa tanang mga lahi tungod sa ilang kaputli kung race ang istoryahan. Kini nagpasabot, matod kang Hitler, nga sila adunay "katungod nga moral" aron gun-ubon ug abogon ang mga "hinay" nga race sa Uropa. Iya usab nga gihulagway ang mga Hudiyo isip hugaw nga race, busa angay silang papason.

Sangputanan sa mga ideya usba

Ang mga ideya sa Mein Kampf maoy pundasyon sa Nazismo nga misangpot ngadto sa Ikaduhang Gubat Kalibutanon. Kini usab ang nagtukmod sa mga Nazi ngadto sa sistematikong pagpatay sa minilyon ka mga Hudiyo ug ubang mga Uropeyo, ang Olokawsto.