Si Melchora Aquino de Ramos (ika-6 sa Enero 1812–ika-2 sa Marso 1919). Siya gitawag usab nga Tandang Sora sa Tinagalog.

Melchora Aquino
Melchora Aquino