Mitolohiyang Griyego

Ang mitolohiyang Griyego maoy mga mito ug kwento sa mga kaarang Gresya ang pinulongan.

Ang Trinidad nga Greek ug ang pag-apod-apod sa tulo ka mga gingharian sa Yuta: Zeus God (Langit), Poseidon (Dagat ug kadagatan) ug Hades (Underworld). Ang Theos (menor de edad nga mga diyos) mao ang mga anak sa pagkadiosnon.